De waarheid over Forza Flandria 2008 !

Commentaar: 
Men zegt wel eens dat de waarheid “in het midden ligt”. We stellen echter vast dat “het midden” voor een groot deel van de pers nogal een rekbaar begrip lijkt. Jammer dat de “vierde macht” hierdoor een deel van haar geloofwaardigheid verspeelt.
Lees hieronder de analyse die VLOTT boegbeeld senator Hugo Coveliers, maakt over de gebeurtenisen aangaande het project Forza Flandria.
Forza Flandria zou naar mijn aanvoelen een Vlaamse machtsfactor kunnen zijn die bepaalde evenwichten in dit land herstelt.

Patrick van Assche
Fractieleider Brecht.

De waarheid over Forza Flandria 2008 !


Dat de schrijvende en de audio-visuele pers, de ene al wat meer als de andere, eerder participeert dan observeert in Vlaanderen is een oud zeer. Sommige journalisten hebben er blijkbaar hun levenstaak van gemaakt om 1 één bepaalde politieke partij te bekampen en te schaden, alle middelen zijn hierbij goed. Deontologie, waarheidvinding, ethiek, humanisme, allemaal begrippen die in die optiek even in de koelkast worden gestopt.

De “berichtgeving” rond het zogenaamde “forza flandria” gebeuren is tekenend voor de mentaliteit van de linkse journalistieke zeloten. Het geeft ook wel een niet zovaak gezien beeld van enkele merkwaardige karaktertrekken van de Oostendenaar J-M Dedecker.

De feiten: onder impuls van enkele vooraanstaanden worden gesprekken opgestart om alle politieke krachten die de onafhankelijkheid van Vlaanderen voorstaan op de ene of de andere manier te bundelen.

Worden aangezocht:

– Bart De Wever, voorzitter NVA
– Bruno Valkeniers, voorzitter Vlaams Belang
– Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD.

De Wever haakt af nog voor het eerste gesprek, hij vreest dat de geheimhouding niet verzekerd is (wat later pijnlijk zal worden bevestigd) bovendien lijkt de reactie van CD&V hem te beangstigen wanneer deze regeringspartij zou vaststellen dat haar kartelpartner onderhandelt met de oppositiepartijen en dan nog met miskenning van het beruchte “cordon sanitaire”!

Valkeniers en Dedecker praten verschillende malen met elkaar en komen tot vrij verregaande suggesties waarbij het doel van een onafhankelijk Vlaanderen via Vlaamse machtsvorming dichterbij zou gebracht worden.

Wanneer J-M Dedecker uiteindelijk zijn partijbestuur hierover informeert krijgen de woorden van De Wever over de problematische geheimhouding een profetisch gehalte. De eerste twee die hieromtrent gecontacteerd worden Sabbe en Boeckaert, zijn ronduit enthousiast, de volgende twee, Goris en Verstrepen duidelijk veel minder. Bij Stef Goris speelt hier wellicht de unitaire Belgische reflex, een ziekte die hij overgehouden heeft aan zijn verblijf bij de PVV-VLD. Verstrepen daarentegen is in alle staten om willen van het gevaar voor zijn “persoonlijk heil”. Hij ziet zich al afglijden van de eerste plaats op de Antwerpse lijst naar de vierde, misschien zelfs vijfde stek.
Verstrepen die zichzelf een communicatiespecialist noemt, bewijst deze kwalificatie onmiddellijk door het bericht over te maken aan een journalist van het weekblad Knack. De gewezen media-guru beseft immers dat hij dergelijke zaken maar kan afschieten door deze publiek te maken als dit maar snel genoeg gebeurt en door hem kan worden begeleid.

Dedecker op zijn beurt voelt dat hij toch niet zo sterk staat in zijn eigen groep, dat men er niet voor terugdeinst hem in de rug te schieten. Hij kiest dan ook voor de vlucht vooruit.

Nauwelijks enkele uren na de gemaakte afspraken over Vlaamse macht (!) speelt hij wetens en willens in op de Vlaams Belang fobie bij de pers en verklaart dat hij weliswaar een uitnodiging heeft gehad, maar nooit een kartel zal vormen, meer zelfs hij keert terug naar de oude stelling: “met België als het kan”.

Het is droevig om te moeten vaststellen hoe deze “Vlaamse zoon van het Noordzeestrand” zich gedraagt als een schoothondje en zelfs niet meer durft te reageren op de unitaire en zelfbehoudende reflex van enkele tweederangspolitici.

Het is hemeltergend te moeten vaststellen dat de zogenaamde objectieve pers deze woordbreuk van de Oostendenaar tracht uit te spelen ten nadele van de enige echte correcte in deze zaak Bruno Valkeniers.

De oude Grieken wisten het al: “de goden slaan de hoogmoedige met waanzin” een wijsheid die de eeuwen heeft doorstaan.

Hugo Coveliers
Senator
Voorzitter VLOTT

http://www.vlott.be/php/index_mo.php?aID=40

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...