DIFTAR-rest: wat zijn uw opties ?

DIFTAR-REST: het rapport van Vlaams Belang.

 

Enkele zaken op een rijtje.

 

Wat is goed:

 1. Diftar is eigentijds door het gebruik van een chip;
 2. Diftar is objectief doordat je slechts betaalt wat je ‘verbruikt’, op de huur van de container na. Waarom kan een container eigenlijk niet aangekocht worden ?

 

Wat is voor verbetering vatbaar:

 1. Diftar is een verplichting voor iedere woning in Brecht. Dat kan niet. Er zijn mensen die andere -legale- oplossingen hebben voor hun restafval. Een eerste bijsturing voor zelfstandigen is een feit. Zij worden van de verplichting vrijgesteld. Dat gaat niet ver genoeg. Er is geen enkele reden tot onderscheid tussen zelfstandigen en particulieren: afval is afval, van wie het ook komt.
  Ook voor gezinnen met kinderen en zieken geeft de gemeente toe dat haar reglement te drastisch was en komen er “tegemoetkomingen”. Wij noemen dat typisch Vlaamse “koterijen”, één van de oorzaken dat heel onze ruimtelijke ordening verziekt is. Nu verzieken ze het afvalsysteem door een tegemoetkoming hier en één daar enz….
 2. Formeel gaat het om een “retributiereglement”. Bij een retributie kies je zelf of je van de dienst gebruik maakt of niet. Zie daarvoor de website van de gemeente zelf: https://www.brecht.be/over-brecht/beleid/belasting-en-retributiereglementen. Gezien het om een verplichting gaat, is het geen retributie maar een belasting. Juridisch gevolg: het reglement in zijn huidige vorm is niet rechtsgeldig. U hoeft dit reglement dus niet na te leven.
  Zie ook bijlage onderaan.
 3. Prijsverhoging. Een prijs wordt aangegeven in euro/gewicht: van 20cent/kilo naar 47cent/kilo vanaf 01Jan.
 4. Gratis krediet. In tegenstelling tot huisvuilzakken waar je betaalt voor een product dat je in handen hebt, betaal je hier zonder dat je iets in handen hebt.
 5. Overgangsperiode te kort. mensen die nauwgezet doen wat de Vlaamse Regering wil, namelijk sorteren en compacteren om de afvalberg te verkleinen, worden gestraft. Het is niet aan hen om oplossingen te zoeken om hun resterende zakken ‘aan de man te brengen’. Men mag van het bestuur verwachten dat zij reglementen maken die realistisch zijn en mensen niet benadelen.
 6. Sluikstorten. Anders dan bij afvalzakken is het bijzonder gemakkelijk afval in andermans container te dumpen. De containers worden geleverd zonder slot. Een slot kost maar liefst 20,- €. Er zijn in onze gemeente +-3000 mensen met een inkomen rond het bestaansminimum. Voor hen is 20,-€ een groot bedrag. Van een bestuur dat zichzelf sociaal noemt, zou men ook voor deze mensen een “tegemoetkoming” mogen verwachten.
 7. Privacy. Art 3 van het gemeentelijk reglement stelt dat “De containers bevatten een ingebouwde elektronische gegevensdrager waardoor de identiteit van de normale gebruiker gekend is.” Een “vermogenskadaster” komt er (voorlopig ?) niet maar een verdoken afvalkadaster blijkbaar wel. Dat is veel te ingrijpend. Een “intercommunale” hoort niet nominatief te weten wie hoeveel afval produceert. Klacht bij de privacycommissie wordt ingediend.
  Gegevens uit “big data” mogen niet terug te brengen zijn tot de locatiegegevens van één persoon” en dat is hier zelfs openlijk in het reglement ingeschreven. Zie in dat verband http://datanews.knack.be/ict/nieuws/de-croo-wil-ethische-hackers-inschakelen-om-anonimiteit-big-data-te-controleren/article-normal-780533.html .

 

Wat kan Vlaams Belang voor u doen ?  “Samen staan we sterk.”

 1. Container.
  Voor inwoners die van geen container willen weten, organiseren wij desgewenst het terugbrengen van de container naar afzender, ttz de gemeente (zij is juridisch “eigenaar” van de container) of IGEAN. We geven u een ontvangstbewijs zodat u geen “last” krijgt achteraf. Indien u hier gebruik van wil maken, gelieve ons te contacteren.
  U moet wel weten dat huisvuilzakken na 01Jan -in principe- niet meer opgehaald worden. Toch zakken aanbieden, kan resulteren in een GAS-boete of vervolging wegens sluikstorten. Ook op dit gebied zijn oplossingen: zie hieronder.
  Indien we met z’n allen massaal ons protest op deze manier uiten, zal het bestuur wel 2x nadenken eer het, op luttele tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen, tot dergelijke maatregelen overgaat.
 2. Weigeren het “voorschot” te betalen.
  U heeft de voorschotfactuur van Igean in uw brievenbus gevonden ?  U kan weigeren deze te betalen. Het enige wat u hoeft te doen, is Igean een briefje terugsturen met volgende meldingen:
  1. Ik wens geen gebruik te maken van de dienst uit het “retributiereglement voor de selectieve inzameling en verwerking van huisvuil”. Punt 11 Gemeenteraad van 12Mei2016.
  2. Zonder nadelige erkentenis en onder voorbehoud van alle rechten.
  3. Dit bericht geldt als kennisgeving.
   Indien u helemaal zeker wil zijn, verstuurt u dit briefje aangetekend. Zo kan u later bewijzen dat u Igean wel degelijk in kennis gesteld heeft. Op deze manier bent u juridisch gedekt en kan men u niets ten laste leggen.De opmerking mbt het aanbieden van het huisvuil na 01Jan blijft natuurlijk bestaan. U dient dus zelf een -legale- oplossing te verzinnen voor het verwijderen van uw restafval. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat het gebuurte zelf een tijdelijke overeenkomst sluit met een private afvalverwerker.
   Ter informatie: uit persoonlijke ervaring kunnen we u meedelen dat diegenen die hun container onmiddellijk na de thuislevering naar IGEAN terugbrachten, geen voorschotfactuur ontvingen !
 3. De online enquête invullen.
  We zetten een enquête online om onze grieven aan het bestuur duidelijk te maken. Een online enquête is een goedkoop, krachtig en zeer democratisch middel. We stellen deze enquête zo op dat u kan aangeven wat u het meest stoort aan dit restafvalreglement. Zo weet het bestuur ook waar het schoentje het meest knelt en kunnen ze de meest noodzakelijke correctieve acties ondernemen. Wie zegde ook weer dat VB niet constructief zou zijn ?
  U kan de enquête vinden op: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=300585 .
 4. Burgerlijke ongehoorzaamheid.
  Onze fractie stelde op gemeenteraad van 10Nov2016 voor dat “de gemeente en IGEAN rond de tafel zouden gaan zitten om een oplossing te vinden voor de nijpende problemen die met de invoering van Diftar-rest gepaard gaan.
  We lieten het bestuur daarbij bewust alle mogelijke ruimte om bij te sturen maar dit werd op hooghartige wijze geweigerd.
  Dit bestuur wil zijn inwoners een beslissing door de strot rammen die op bureaucratische wijze tot stand gekomen is. Enige “ongehoorzaamheid” lijkt ons gerechtvaardigd. Dat we niet de enigen zijn die dergelijke werkwijze verdedigen, kan u bv hier lezen: http://www.gva.be/cnt/dmf20161117_02576853/antwerpse-schrijver-betaal-uw-waterfactuur-niet .
   

Afval na 01 januari aanbieden. Welke zijn de mogelijkheden ?

 1. IGEAN.
  In de door IGEAN geleverde grijze container met DIFTAR-chip.
 2. Eigen afvalophaler.
  Mensen die een contract hebben met een private afvalophaler bv https://www.vangansewinkel.be/zakelijk/diensten/afvalinzameling/rolcontainers/240-liter
  Het is perfect mogelijk met enkele gezinnen gezamenlijk een container te gebruiken.
 3. Eigen oplossing.
  Misschien heeft u familie, vrienden of kennissen in een andere gemeente waar u -tijdelijk- uw restafval kwijt kan ?
 4. Bestaande grijze zak naar containerpark brengen.
  Indien u echt geen oplossing heeft voor uw restafval na 01Jan2017. We suggereren dat u uw restafval in de klassieke grijze zak naar het containerpark van IGEAN zou kunnen brengen. Op die manier vermijdt u een beschuldiging van “sluikstorten”. Immers, u brengt afval open en bloot naar een vestiging van de instelling die voor onze gemeente instaat voor de afvalophaling en verwerking. Dat kan men moeilijk als “sluikstorten” omschrijven. U kan eventueel om een “ontvangstbewijs” vragen maar het lijkt ons best niet aan te dringen. Een foto met uw mobieltje kan evengoed als bewijs dienstig zijn. U bent namelijk vrij in de keuze van uw bewijsmiddelen. De “diehards” onder ons kunnen zich natuurlijk ook verzekeren van de bijstand van een gerechtsdeurwaarder. Het enige wat men u in dit scenario ten laste kan leggen is het niet naleven van het reglement op de containerparken. Dat is misschien “hinderlijk”, wat een GAS-boete zou kunnen opleveren, maar dat is niets in vergelijking met “sluikstorten”.
  Bovendien zou IGEAN, de instantie waar de “sanctionerend ambtenaar” werkzaam is, dan zowel rechter als partij zijn en dat zou ernstige vragen oproepen ivm de legaliteit van de GAS-boete in kwestie.

 

 

Zoals u kan merken is dit restafvalreglement helemaal niet voldragen en bestaan er nogal wat alternatieve mogelijkheden.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...