Een andere visie

Een wetenschapper stelt dat geen enkele westerse samenleving erin geslaagd is moslims te integreren. Hij baseert zijn uitspraak op meer dan twintig jaar studie en gelooft dat de oorzaak in de religie zelf ligt.
Het is het Noorse dagblad Document dat de aandacht vestigt op een interview met de Nederlandse onderzoeker Ruud Koopmans waarin hij de islam in de westerse wereld aanroert. Koopmans is hoogleraar sociologie en migratieonderzoek aan het Instituut voor Sociale Wetenschappen aan de Humboldt Universiteit in Berlijn.
Koopmans doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar integratie en assimilatie onder moslims in Europa en is tot een duidelijke conclusie gekomen. De islam laat zich niet verenigen met democratie en westerse samenlevingen.
Het Deense dagblad Berlingske vraagt de wetenschapper of er toch niet ergens een ‘positief verhaal’ is. Het antwoord is nee. Koopmans is zeker van zijn zaak – het is overduidelijk moeilijker om moslims te integreren dan andere groepen immigranten in westerse samenlevingen.
Reeds in 2013 publiceerde Koopmans een rapport met een met bijbehorend onderzoek waaruit blijkt dat tweederde van de ondervraagde moslims van mening is dat religieuze regels belangrijker zijn dan de wetgeving van het land waarin zij wonen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 60 procent van de deelnemers vriendschap met homoseksuelen afwijst en dat 45 procent de overeenkomstige houding tegenover Joden heeft. Deze resultaten zijn volgens Koopmans gebaseerd op islamitisch fundamentalisme en weerleggen vaak de bewering dat radicale interpretaties van de islam in Europa slechts een marginaal fenomeen zouden zijn.

Islam is het probleem
Door de 47 moslimlanden in de wereld te bestuderen op basis van mensenrechten en ontwikkeling in termen van sociale kwesties, economie en politiek, ziet Koopmans een duidelijk patroon. Het zijn landen die zich gescheiden van de buitenwereld houden en zonder enige bredere interactie met wat er buiten hun religie is.
De wetenschapper maakt duidelijk dat zelfs als rekening wordt gehouden met sociaal-economische factoren, het resultaat hetzelfde is. Met andere woorden, het gaat om de invloed van religie op mensen, waar bijvoorbeeld de rol van vrouwen in de samenleving beperkt is en zij in veel gevallen helemaal niet deelneemt aan de arbeidsmarkt.
Bijkomende factoren die Koopmans noemt als gemeenschappelijke factoren voor moslimgemeenschappen zijn over het algemeen een hoog geboortecijfer en een laag opleidingsniveau.

Religie volgt met de migranten en verdwijnt niet omdat de grond onder hun voeten veranderd. Koopman ziet in Europa een duidelijke ontwikkeling die steeds meer lijkt op wat in moslimlanden geldt – dat men zich afzonderlijk houdt en zonder bredere interactie met buitenstaanders.
Volgens de wetenschapper is het een letterlijke interpretatie van de koran die de integratie van moslims in de westerse samenleving verhindert. Hij gaat zelfs zover dat hij de letterlijke interpretatie een bedreiging van de wereldvrede noemt.
40-45% zijn fundamentalisten
Koopmans heeft door zijn studies ontdekt dat ongeveer 40-45 procent van de moslims in Europa kan worden beschouwd als religieuze fundamentalisten. Het kan worden vergeleken met het aandeel christenen in Europa waar slechts 5-10 procent van de gelovigen als fundamentalisten kan worden beschouwd.
Koopmans richt zich op de vaak herhaalde beweringen dat slechts een zeer kleine kliek van de moslims radicaal is en dat deze mensen niets met religie te maken hebben.
Volgens de onderzoeker zijn er aanzienlijk meer dan de personen die in Europa naar de islamitische staat zijn gegaan of een terroristische daad hebben gepleegd, die als fundamentalisten kunnen worden beschouwd. Het gaat om mensen die de islamitische religie op dezelfde manier interpreteren, hun gemeenschappelijke kijk op de wereld, hun haat jegens het westen en de joden.
De kleinere groep die uit naam van de religie geweld pleegt, doet dat omdat zij voor hun opvattingen steun ervaren van de moslimgemeenschap.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...