Fazantenhoek St. Job: nieuwe verkaveling in wording

Deze verkaveling zou uit een 6-tal kavels bestaan van ± 723 m² tot en met 1579m² voor het zachte prijsje van 200 eur/m². Door het feit dat er reeds belangstellenden een kijkje kwamen nemen vernamen we alzó de prijs van de waterzieke gronden. Oudere inwoners van St.-Job noemden deze plaats het “Canadabos”, anderen “het Moeras”. Is het niet zo dat het water altijd naar het laagste punt loopt? In dit geval de lager gelegen gronden aan de Fazantenhoek. Jarenlang liep het afvalwater van de wijk Moskoey via grachten naar dit laagste gelegen deel van St.-Job.

Bij hevige stortregens kreeg men in combinatie met het afvalwater een constant moerassig gebied. Het afvalwater vormde een soort vette substantie die de doorlaatbaarheid van deze gronden bemoeilijkte. Zo ontstond dit drassig waterziek gebied. Op een of andere manier werd dit afvalwater via een 3-tal inbuizingen loodrecht in het anti-tankkanaal geloosd. Is dit wel milieubewust verantwoord? Het gebied rond het anti-tankkanaal zou beschermd gebied zijn. Reeds jaren is deze verkaveling omstreden en een erfenis uit de vorige legislatuur. Het nieuwe gemeentebestuur werd reeds in december 2007 op de hoogte gebracht en nam maatregelen tegen deze gang van zaken.

Niemand weet waar de inbuizingen vandaan komen. Maar zoals het spreekwoord zegt “Mijn naam is haas en ik weet van niets”. Dus kandidaat-kopers: opgelet, bij aankoop van deze gronden. Een gewaarschuwd persoon telt voor twee. Een paalwoning is hier aangewezen!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...