GAZET VAN ANTWERPEN manipuleert online lezersbrieven

GvA censureert Burgemeester-kritische lezersbrieven.


Men leest al eens klachten over het niet publiceren van lezersbrieven in kranten. Probleem is dat de lezer het heel moeilijk heeft om dat te bewijzen.
Ook mijn lezersbrieven geraken heel moeilijk gepubliceerd, hoewel ik er in het bijzonder op let niet te schelden, objectief te blijven en geen epistels te schrijven. Zijn er andere criteria ?
Dat weet niemand. Ik heb in het verleden reeds een boeiende correspondentie over de lezersbrievenpolitiek gehad met deze krant. Zo schreef de krant me op 01Aug08: In principe verschijnen alle reacties meteen online, bij sommige onderwerpen verschijnen die pas na verloop van tijd omdat ze eerst worden nagelezen door een webredacteur.


Ik reageerde dat zulks neerkomt op preventieve censuur, temeer daar nergens criteria te vinden zijn aan dewelke een lezersbrief dan wel moet voldoen om door de “nalezing door de webredacteur” te geraken.
Op 25Nov08 schreef ik terug: “Dat een redacteur reacties op voorhand zou nalezen is preventieve censuur. Als een reactie naderhand ontoelaatbaar zou blijken, kan deze nog steeds verwijderd worden en de nodige procedures gestart. Dat kost iets meer moeite maar is de onvermijdbare prijs die we betalen voor vrijheid. Vrijheid waar GvA een verdediger van is, of niet ?”


Waarop GvA antwoordde: Op voorhand nalezen is geen preventieve censuur. We censureren niet, we proberen er enkel voor te zorgen dat we geen reacties plaatsen die strafbaar zijn volgens de wetgever.


Op voorhand nalezen is inderdaad geen preventieve censuur. Op voorhand nalezen én sommige brieven niet publiceren, is wel preventieve censuur.
In onze samenleving heeft de Wetgever bepaald dat het de Rechterlijke Macht is die beslist of iets een strafbaar feit uitmaakt. Neemt GvA zich voor de Rechterlijke Macht ?


De pers, de 4de Macht, de Hoeder van onze vrijheden, die onvervaard misstappen van de Overheid in de openbaarheid brengt. Niet in België waar de "goed-nieuws-show" in het Aerts Paradijs niet ontsierd mag worden.


Het is jammer dit te moeten vaststellen maar GvA manipuleert en dat strookt niet met de regel van de objectiviteit. Natuurlijk mag een krant “duiden”, maar dan moet zij dat redactioneel aan de lezer kenbaar maken. Het laatste wat een krant mag doen, is de feiten verdraaien.


Concreet nu.


Reeds enige tijd verschijnen in GvA zeer lovende artikels over CD&V Burgemeester AERTS. Dikwijls in verband met de inspanningen die hij zou gedaan hebben om de trein te langen leste naar Brecht te halen.
Men kan zich in alle redelijkheid afvragen of de nakende verkiezingen daar niet voor iets tussenzitten.
Dat dacht ook Mevr. X [privacy] uit Brecht. Op 12 mei om 15.50Hr postte zij volgende reactie op de online krant. (Voor de goede orde: Mevr. X is mij onbekend en is géén VB-lid).


Het belang van een snelle verbinding naar de grootsteden, behoeft geen betoog. Meer nog voor de andere gemeenten in de Kempen dan voor Brecht zelf. Maar de manier waarop Luc Aerts dit dossier volop in verkiezingsperiode uitbuit, getuigt van plat populisme en is een burgemeester onwaardig. Drie keer raden dat het grote openingsfeest nog voor 7/6 zal doorgaan ?”


Mevr. X sloeg de nagel op de kop en ik wilde daar om 17.31Hr in een reactie aan toevoegen dat het de Vlaams Belangfractie was die op 22 januari 2007 (in onverdachte periode, zou ik zeggen) het thema op de agenda van de Gemeenteraad had geplaatst met maar liefst drie voorstellen.
Ik vroeg me in mijn lezersbrief af of GvA het zou aandurven deze voorstellen de publiceren.


Mijn brief haalde duidelijk niet de “nalezing door de webredacteur” en werd niet gepubliceerd.


Wat méér is en daar gaat het hier om: ook de reactie van Mevr. X verdween omstreeks 17.34Hr spoorloos van de site die nu doodleuk meldt dat er “nog geen reacties zijn” op In een kwartiertje sta je in het groen.


Dat is je reinste manipulatie en ontoelaatbaar.


Als jurist weet ik dat bewijs het sluitstuk vormt van een goed dossier. Ik heb dus tijdig een screenshot genomen die u in bijlage kan vinden. GvA is er gloeiend bij.


Patrick Van Assche
Fractieleider

Patrick Van Assche
1

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...