Merci, Monseigneur


Uitzonderlijke omstandigheden vergen en rechtvaardigen uitzonderlijke maatregelen, hoorde ik eergisteren een “democratisch” voorman verkondigen.


In deze uitzonderlijke omstandigheden wordt het tijd dat men overweegt het cordon te doorbreken dat 20% van de Vlaamse kiezers in quarantaine houdt, als waren het melaatsen. En zelfs melaatsen hebben hun plaats in onze samenleving, nietwaar Pater (Damiaan) De Veuster ?


Het zou eens tijd worden dat Vlamingen ook solidariteit beginnen te tonen voor elkaar in plaats van Wallonië of een land dat met de dag virtueler wordt en voor een stuk leeft op de portemonnaie van die Vlamingen, te laten voorgaan. Stank voor dank. (Niet dat ik iets tegen Wallonië of België zou hebben maar, inderdaad, hun houding “ça suffit”).


Waar heeft men eigenlijk schrik van ?  Dat alle vreemdelingen, Franstaligen incluis, zonder pardon uit hun huizen gedreven zullen worden en onder begeleiding van in lederhosen gestoken vendelzwaaiende nationalisten met vlammende toortsen naar kampen afgevoerd ?  Kom nou, wie dat gelooft is een fantast of van slechte wil.


Het wordt tijd dat de kiezer beseft dat het speelkwartiertje voorbij is. De voorbije staatshervormingen, hoe zwaar onderhandeld ook, waren ‘kattepis’ bij wat nu aan het gebeuren is. Ik noem maar wat:  • een zware institutionele crisis, de standpunten zijn onverzoenbaar;

  • de economie vertoont tekenen van oververhitting, inflatie stijgt; koopkracht daalt;

  • er lijkt geen einde te komen aan de verhoging in prijs van grondstoffen, niet van aard om de economie te koelen;

  • onze jongens worden naar oorlogsgebieden gestuurd om te helpen een Clash of Civilizations te vermijden

En wat doet het Hof ?  De ene politieke blunder op de andere partijdige flater blijven stapelen. Twee in het oog springende voorbeelden:


(1) De Koning is koning van alle Belgen. Dat is een juridische feitelijkheid en heeft niets te maken met zijn persoonlijke voor- of afkeur. Hij is ook koning van de 1,2Mio zielen die hij net genegeerd heeft door hun partijvoorzitters niet eens uit te nodigen. Koning zijn is niet met je politieke vriendjes conciliabuleren maar bezorgd zijn om al je ‘onderdanen’, ook zij die opteren voor een andere staatsvorm. Het enig criterium moet trouw aan de democratie zijn. Het is niet verboden de Staat te willen veranderen, inzonderheid eventueel het koningschap te willen afschaffen, en de Koning moet ook daar respect voor opbrengen, zolang dit met democratische middelen gebeurt.


(2) Het aanstellen van nog maar eens 3 “bemiddelaars”, na meer dan een jaar van komen en gaan van bemiddelaars, verkenners, informateurs, formateurs, ontmijners,….  Zal het stoppen wanneer men er geen passende titulatuur meer voor vindt ?


De huidige standpunten zijn niet verzoenbaar. Dat is intussen genoegzaam bewezen. Die drie bemiddelaars zullen daar, ongeacht hun intrinsieke kwaliteiten, niets aan veranderen en het land had er meer baat bij gehad indien zij deze Koninklijke opdracht hadden geweigerd.


 


Toch is er een lichtpunt.


Mevr. Milquet heeft er nog altijd niets van begrepen wanneer zij de deur van de frigo sluit en zegt “crisis vermeden”.


Monseigneur Léonard daarentegen is mee met de zaak waar hij stelt dat “Franstaligen af moeten van hun superioriteitscomplex.” Hij zal wel redenen hebben om over superioriteitscomplex te spreken ipv over superioriteitsgevoel.


Het is merkwaardig vast te stellen dat een uitgesproken conservatief vertegenwoordiger van een instelling die nogal eens als oubollig en achterhaald afgedaan wordt, moderner en ‘bij de les’ blijkt, dan zijn veel jongere, moderne, linkse, Christelijke collega die van zichzelf beweert dat ze gaat voor een humane, participatieve maatschappij.


De Kerk reikt de hand. Laten we hopen dat ze ver genoeg reikt, maar alvast Merci, Monseigneur, du fond de mon cœur.

Patrick Van Assche
Fractieleider.


 


HLN 18Jul08
CdH: "Crisis vermeden"


 Het cdH heeft naar eigen zeggen akte genomen van de beslissing van de koning om het ontslag van de regering te weigeren en om drie bemiddelaars aan te stellen. "Deze beslissing zorgt er in dit stadium voor dat een crisis vermeden wordt en dat de regering haar werk kan voortzetten", luidt het in een reactie.

De partij van Joëlle Milquet benadrukt dat ze mee zal zoeken naar evenwichtige oplossingen en zich binnen de regering ten volle zal inzetten om de sociale, fiscale, ecologische en gezinsmaatregelen uit te voeren. "Dat is waar de Belgen mee bezig zijn", meent het cdH. (belga/sps)
18/07/08 01u50


 


HLN 17Jul08
Naamse bisschop Léonard: "Franstaligen moeten af van superioriteitscomplex"

 "Als de Franstaligen, die spontaan meer aan de eenheid van België gehecht zijn dan de Vlamingen, willen dat België blijft bestaan, volstaat het niet Belgische vlaggen in de straten te hangen. Ze moeten afstand nemen van hun linguïstische superioriteitscomplex. Elk volgens eigen sociale rol moeten ze de taal en de cultuur van hun noorderburen leren kennen en ervan leren houden. Dat is de prijs die betaald moet worden wat persoonlijke verantwoordelijkheid betreft, als ze willen dat België een toekomst heeft". Dat schrijft de Naamse bisschop mgr. André-Mutien Léonard deze week in zijn driewekelijkse column in het in Den Bosch uitgegeven Katholiek Nieuwsblad.

Franstalige arrogantie
De bisschop spreekt "als Waal, maar heel sterk de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur waarderend". "Vaak voelen de Franssprekende Belgen de Vlaamse eisen aan als agressie. Zonder me uit te spreken op politiek vlak, nodig ik hen echter uit nooit te vergeten dat Vlaanderen gedurende eeuwen heeft moeten vechten om zijn taal en cultuur gerespecteerd te krijgen. Lange tijd was Vlaanderen slachtoffer van Franstalige arrogantie. En de Belgische Staat, ontstaan in 1830-1831, droeg gedurende een eeuw bij tot de actieve verfransing van Vlaanderen. Nu het de welvarendste regio van het land geworden is, wil Vlaanderen duidelijk zijn culturele eigenheid en taalkundige autonomie bevestigen", aldus mgr. Léonard.

"België barst niet"
Verder stelt de Naamse bisschop onder meer dat België niet zal ‘barsten’. "Realisme legt ons op samen te blijven: Vlamingen, Brusselaars, Walen en Duitstaligen. Als het al maanden vergt te onderhandelen over het vormen van een regering, hoeveel jaren zal het dan vragen om de problemen op te lossen die zich stellen bij het splitsen van het land: het statuut van Brussel, het lot van de monarchie, zonder de ontelbare juridische en fiscale problemen te vergeten… Wij zullen samen blijven", besluit hij.
17/07/08 23u44

Patrick Van Assche
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...