NMBS: probleem van interne facturatie niet op reiziger afwentelen

Gemeenteraad 10 februari 2014.

Gemeentebestuur mist dynamiek in onderhandelingen met NMBS.

Onze fractie liet op de Gemeenteraad van 10 februari 2014 enkele vragen agenderen over de plannen die de NMBS zou hebben met het station Brecht (‘Noorderkempen’) na de inkrimping van treinaanbod en service en de onaanvaardbare verdaging van de bouw van een definitief stationsgebouw tot in 2017.

Volgende vragen werden geagendeerd:

  1. Wat met de toekomst van het station ? Is de inkrimping van het aanbod de voorbode van volledige sluiting en wegnemen van het voorlopig stationsgebouw ?
  2. Bij sluiting van de loketten en ingeval de ticketautomaat defect zou zijn, zou de treinbegeleider verplicht zijn toch de toeslag aan te rekenen voor ticket in de trein. Dat lijkt ons niet correct en nogal asociaal. Kan het bestuur deze informatie bevestigen ?
  3. De camerabewaking van de parking (die door de gemeente betaald werd) zou overgenomen worden door Securail, de “veiligheidspoot” van de NMBS. Securail werkt met andere hardware die, naar men zegt, kwalitatief minder is dan de bestaande. De parking is voor Securail overigens niet de eerste prioriteit. De kwaliteit gaat er voor de reiziger op achteruit. Kan het bestuur deze gang van zaken bevestigen ?
  4. Wordt de parking nu betalend of niet en zal het bestuur de kosteloosheid van de parking verdedigen ?
  5. De oorzaak van de inkrimping van het treinaanbod en de service is volgens de NMBS de onvoldoende rendabiliteit van de lijn. Dat is niet moeilijk te begrijpen wanneer men weet dat de kost die “NMBS-Mobility” moet betalen aan “NMBS-Infrabel” voor de ‘huur’ van de lijn, zowat het dubbel bedraagt van de normale prijs. Infrabel rechtvaardigt deze hogere prijs door de bijkomende controles die op een hogesnelheidslijn moeten uitgevoerd worden.Vlaams Belang vindt dat een probleem van interne facturatie niet op de reiziger afgewenteld mag worden. De reiziger kent maar één tegenpartij en dat is de NMBS.
    Het spoor is openbare dienstverlening. De NMBS is een Overheidsbedrijf. Het kan niet zijn dat de ene reiziger minder service krijgt dan de andere omwille van een oorzaak die zich voor 100% binnen de NMBS zelf voordoet. De benuttigingsgelijkheid is hier in gevaar.

    Hoe staat het bestuur hiertegenover ?

Het antwoord was ietwat teleurstellend.

Burgemeester Aerts maakte zijn beklag dat de NMBS weinig met de lokale autoriteiten communiceert. Mogen we dat interpreteren als dat er van overleg nauwelijks sprake is ? De NMBS doet maar. Een staat in de Staat.

Verder wist de Burgemeester nog mee te geven dat het bestuur de analyse van Vlaams Belang in grote mate deelt. Dat is A zeggen. Fijn, vinden we dat. Maar op B zijn we nog aan het wachten…
Het bestuur van CD&V, O-VLD, SPA en Groen is heel dynamisch waar het erop aankomt naar beneden toe zijn burgers allerlei controle-, registratie- en vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen, maar mist een beetje dynamiek waar het op onderhandelen naar boven toe aankomt.
Indien de NMBS niet communicatief is, moet deze gemeente het heft zelf in handen nemen en de NMBS om uitleg vragen of, indien noodzakelijk, eisen.
Maar misschien hecht het Bestuur méér belang aan zijn “goede relatie met de NMBS” (cfr de “goede relatie met NV De Scheepvaart” waardoor het fileprobleem in St Job maar niet opgelost geraakt) dan met de service die deze NMBS aan zijn cliënten levert ?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...