Ontslag Leterme 1

Vlaams Belang vraagt spoedoverleg met alle Vlaamse partijen

 


KONINKLIJK INITIATIEF IS ZWAKTEBOD
GEEN CONFEDERALISME, MAAR ONAFHANKELIJKHEID


Het Vlaams Belang herhaalt dat het ontslag van de regering-Leterme niet meer dan logisch is. Het kartel CD&V/N-VA is er, ondanks een eclatante verkiezingsoverwinning, niet in geslaagd nog maar een fractie van haar verkiezingsbeloften over een noodzakelijke staatshervorming te realiseren.


Meer dan ooit is bewezen dat het Belgisch federaal model niet meer werkt. Dit land is volslagen onbestuurbaar geworden, en het Belgisch model is verworden tot een dictatuur van de minderheid. Het Vlaams Belang is dan ook verwonderd dat sommige prominente CD&V’ers, zoals Kamerfractieleider Verherstraeten en Tony Van Parys, nog amechtige pogingen doen om – via een soort nep-confederalisme – dit failliete Belgische model nog nieuw leven in te blazen.


Het Vlaams Belang is geen voorstander van het eindeloos rekken van de communautaire gesprekken. Maar nu de staatshervorming in de koelkast stoppen om de “problemen van de mensen” aan te pakken, is de wereld op zijn kop zetten. Een jaar lang hebben de Vlaamse partijen terecht gesteld dat een grondige staatshervorming broodnodig was om een “goed bestuur voor de mensen” te kunnen voeren. De sociaal-economische toestand laat inderdaad niet toe dat er nog maandenlang communautaire spelletjes worden gespeeld. Men moet er dan ook geen tijd meer aan verspillen. In plaats van nog verder energie te steken in een uitzichtloze zaak, is de tijd gekomen om rationeel te kiezen voor de boedelscheiding. Alle pogingen om het Belgische model alsnog op de rails te krijgen, zijn puur tijdverlies.


Daarom roept het Vlaams Belang nogmaals alle Vlaamse partijen op eerstdaags spoedberaad te houden ten einde een ordentelijke boedelscheiding voor te bereiden. De Vlaamse partijen hoeven helemaal niet te wachten op welke beslissing van het paleis dan ook.


Overigens is het Vlaams Belang van oordeel dat premier Leterme naar het parlement moet komen om uitleg te geven over deze crisis. Het parlement heeft recht op tekst en uitleg: het is dáár dat het debat moet worden gevoerd worden en niet in paleizen of in de achterkamertjes van de politieke besluitvorming.


   
Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang


Gerolf Annemans
Fractieleider Kamer


Joris Van Hauthem
Fractieleider Senaat

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...