Quand on chasse le naturel, il revient au galop.

Beste bezoeker, sympathisant, lezer, lid of kiezer,

Het is soms goed eens de taal van de concurrentie te gebruiken om iets heel duidelijk te maken. Onze Burgemeester fronst dan nadrukkelijk de wenkbrauwen: een Vlaams Belanger die Frans spreekt ?  Het zegt misschien meer over het wereldbeeld van onze CD&V Burgemeester dan over Vlaams Belang…

De voorbije 180jaar België zijn niet goed geweest voor de Vlamingen. Onze Franstalige landgenoten hebben niet anders gedaan dan geprobeerd in de eerste plaats hun eigen belangen veilig te stellen en daarbij keken zij, zeker indien we wat verder teruggaan in de geschiedenis, hooghartig neer op de “Vlomse boerkens”.
Veel Vlamingen die niet konden weerstaan aan de lokroep van de status die Franssprekenden toen hadden, zijn nu de meest rabiate Vlamingenhaters, met een oer-Vlaamse naam als bijvoorbeeld de “Beulemansen” uit Brussel (cfr. “Le Mariage de Mademoiselle Beulemans” uit 1910).

Maar wanneer men de ingeboren aard, de natuurlijke overtuiging van mensen probeert te onderdrukken; hoe harder men die onderdrukt, hoe sneller en hardnekkiger die aard terugkomt. Dat is de betekenis van de Franse titel bovenaan dit artikel. Hoe harder men ons Vlaming zijn en onze rechten onderdrukt of miskent, des te uitgesprokener dit Vlaming zijn, zich zal voordoen.
Vlaams Belang heeft het bedje van de N-VA gedurende al die jaren gespreid en nu bleek dat we helemaal niet vlakbij een communautaire doorbraak stonden, heeft de natuurlijke drang om zich Vlaming te voelen zich gekanaliseerd naar een N-VA stem.
Uit de aard der dingen volgt dat dit proces niet alleen onomkeerbaar is maar zich telkens versterkt bij onaanvaardbare eisen van Franstalige politici. Het is maar de vraag welke houding de nieuwe Messias zal aannemen en in welke mate hij zijn Franstalige opponenten kan overtuigen om hun taalimperialisme in te slikken…

Vlaams Belang Brecht treurt niet. Met 16,10% en derde partij hebben we het, naar verhouding, heel goed gedaan.
BEDANKT KIEZERS.
Dat onze partij uw vertrouwen kreeg doet ons goed en motiveert ons extra om uw rechten in onze Brechtse gemeenschap te laten gelden en uw belangen te verdedigen.

Patrick Van Assche
Fractieleider

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...