Restafval wordt dubbel zo duur.

Manier waarop prijsverhoging doorgevoerd wordt is intellectueel oneerlijk.

Vanaf 01Jan 2017 wil de gemeente Brecht het tarief voor huishoudelijk “restafval” verhogen. Dit gebeurt naar aanleiding van de invoering van het “Diftar”-systeem. DIFTAR staat voor “gedifferentieerde weging”. Dat is niets meer dan betalen per gewicht. Op zich hebben we daar geen probleem mee.

Volgens de gemeente kadert dit in het principe “de vervuiler betaalt”. Naar onze mening zijn dit nieuwe Heilige Koeien. Dit soort Groene dictatuur wil ”de mentaliteit van de mensen wijzigen” en plaatst “het systeem” voorop terwijl de mens bij dat soort milieu-idolatrie vergeten wordt. Dat is de regel tot doel verheffen in plaats van hem als middel te gebruiken. Je reinste bureaucratie.

Met Diftar voor GFT hebben we geen probleem omdat het geen verplichting is en alternatieven bestaan (compostering,…)
Met Diftar voor restafval ook niet maar Vlaams Belang verwerpt het verplicht karakter ervan. Dat gaat te ver: dit is een lineaire maatregel die niet getoetst is aan de werkelijke situatie van ieder betrokkene. Mensen tot iets verplichten is hen “de arm omwringen”. Dat accepteren wij niet. Het Europees Hof van Justitie bepaalde vorig jaar nog in zijn dataretentie-arrest dat lineaire maatregelen niet toegestaan zijn, net omdat zij alle mensen over dezelfde kam scheren, ongeacht hun concrete situatie.

Prijsverhoging.
Bovendien gaat het om een zware prijsverhoging, hoezeer de meerderheid zich ook wentelt dit te ontkennen. Zie daarvoor het verslag van de zitting van de Gemeenteraad dd 12Mei op https://www.youtube.com/watch?v=L7emzY9aENs vanaf 01Hr05.

Restafval wordt meer dan dubbel zo duur. Van 20cent/Kg naar 47cent/Kg en daar is de “huur” van de grijze bak niet eens inbegrepen (75cent/maand).
Oordeelt u vooral zelf:

Artikel 4  

Retributies

De retributies voor huisvuil zijn:

 

Vanaf 01 januari 2017

Situatie mei 2016

huisvuil

40 l

120 l

240 l

1.100 l

Zak 60Lt – max 10Kg

gebruiksrecht per maand

€ 0,25

€ 0,75

€ 1,25

€ 6,00

ledigingskost            “L

€ 0,10

€ 0,25

€ 0,50

€ 2,50

verwerking (per kg)   “V

€ 0,22

€ 0,22

€ 0,22

€ 0,22

1Kg         L+(Vx1)=

€ 0,32

€ 0,47

€ 0,72

€ 2,72

€ 0,2

2Kg         L+(Vx2)=

€ 0,54

€ 0,69

€ 0,94

€ 2,94

€ 0,4

3Kg         L+(Vx3)=

€ 0,76

€ 0,91

€ 1,16

€ 3,16

€ 0,6

4Kg         L+(Vx4)=

€ 0,98

€ 1,13

€ 1,38

€ 3,38

€ 0,8

5Kg         L+(Vx5)=

€ 1,2

€ 1,35

€ 1,6

€ 3,6

€ 1,0

6Kg         L+(Vx6)=

€ 1,42

€ 1,57

€ 1,82

€ 3,82

€ 1,2

7Kg         L+(Vx7)=

€ 1,64

€ 1,79

€ 2,04

€ 4,04

€ 1,4

8Kg         L+(Vx8)=

€ 1,86

€ 2,01

€ 2,26

€ 4,26

€ 1,6

9Kg         L+(Vx9)=

€ 2,08

€ 2,23

€ 2,48

€ 4,48

€ 1,8

10Kg         L+(Vx10)=

€ 2,3

€ 2,45

€ 2,7

€ 4,7

€ 2,0

Het “gebruikrecht per maand” is hier nog niet inbegrepen.

 

Foutieve juridische kwalificatie.
Dit gemeentelijk reglement wordt door de meerderheid verkeerdelijk als een retributie omschreven. Het kenmerk van een retributie is juist dat je ze slechts betaalt wanneer je van de service gebruik maakt. Men heeft dus de keuze om van de service gebruik te maken of niet. Neem als voorbeeld de parkeerretributie: je betaalt voor de plaats die je inneemt maar niemand verplicht je tot het innemen van die plaats.
In dit reglement wordt het gebruik van de service echter verplicht gesteld. Daardoor is dit geen retributie meer maar een platte belasting.
Hoeft het in herinnering gebracht dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. En dat de burger in zijn stemgedrag erg gevoelig is wanneer partijen “de belastingen verhoogd hebben” ?  Deze coalitie speelt het spel intellectueel oneerlijk. Wanneer men de belastingen verhoogt, moet men maar het lef hebben dat toe te geven in plaats van het op slinkse manier proberen te camoufleren. Deze attitude hoort thuis in het rijtje kiezersbedrog.

Gratis krediet.
De rekening van het restafval moet voldaan worden via voorafbetaling. Voorafbetaling is nog eens gratis krediet voor de Overheid ook.
Voor deze clausule kunnen we nog begrip opbrengen. Betaling nadien (op factuur bv) zou grote administratieve gevolgen kunnen hebben. We denken daarbij aan mensen die de betaling ‘vergeten’ te doen….

Overgangsperiode te kort.
Vele mensen dreigen toch met een overschot aan zakken te blijven zitten.

Risico op sluikstorten.
De containers worden zonder slot geleverd. Het valt te vrezen dat sommigen daar misbruik van zullen maken.

Privacy.
Vlaams Belang Brecht hecht zeer veel belang aan de privacy van elkeen. Wij vinden dat noch Igean, noch de Overheid zomaar het recht hebben van eenieder onder ons te weten hoeveel afval die persoon produceert, met welke frequentie, welke de tendens is, minder of meer,…en misschien nog andere data.
En toch is net dat de bedoeling van IGEAN. Door big data (-mining) zicht krijgen op de afvalstromen. Dat is een lovenswaardige betrachting maar de individuele data moeten geanonimiseerd worden.

 

Om al deze redenen kant Vlaams Belang zich tegen het eigenmachtig optreden van een intercommunale (IGEAN) die zich het recht voorbehoudt zomaar een container voor ieders deur te komen plaatsen en het leugenachtige gefoefel van de gemeentelijke overheid om mensen de arm om te wringen en voor voldongen feiten te plaatsen.

In bijlage aan dit bericht kan u een bezwaarschrift downloaden om IGEAN en de gemeente erop te wijzen dat hun manier van handelen niet rechtsgeldig is en dat u uw medewerking weigert. Het is aangeraden dit schrijven aangetekend te verzenden aan IGEAN met cc voor de gemeente Brecht.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...