Trein is ook onze verdienste.

Vlaams Belang kijkt reeds verder.

Niet ten onrechte verschijnen de laatste dagen veel berichten over “de trein” en “het station”. De opening van een nieuwe spoorlijn, annex nieuw station is dan ook een niet-alledaagse gebeurtenis. Temeer daar onze regio qua ‘ijzeren weg’ bijzonder stiefmoederlijk behandeld werd. Tot in het zeer recente verleden trouwens: de perceptie bestaat dat het de NMBS allemaal niet veel kon schelen en dat ze niet geloofde in het concept. Als de NMBS zo verder doet krijgt deze vaststelling de waarde van een self-fulfilling prophecy: las ik niet dat de regiomanager van de NMBS “zo’n 150 man verwacht had” voor de gratis tickets ? (GvA 26Mei09). Het werd daarentegen een overrompeling.

Vlaams Belang is steeds overtuigd geweest van een groot potentieel aan reizigers (> 100.000) en van de gunstige effecten van het station op mobiliteit maar ook op lokale economie. Daarom stond VB van in den beginne vierkant achter dit project en heeft de VB-fractie met de regelmaat van de klok de meerderheid ondervraagd naar de voortgang van het dossier.


Uit onze interventies blijkt alvast één ding: dat de communicatie tussen de NMBS en het Gemeentebestuur nagenoeg onbestaande was. Laatst lazen we in de krant dat er “testritten” plaatsvonden. De Gemeente werd, naar zeggen van de meerderheid, door de NMBS niet op de hoogte gebracht van het resultaat ervan (Gemeenteraad 12Maa09).


Het Gemeentebestuur is erin geslaagd om de trein te laten rijden. Ere wie ere toekomt. Vlaams Belang wil benadrukken dat de verdienste daarvoor ook ons toekomt. Dat zou wel eens gezegd mogen worden.


Het was immers Vlaams Belang dat het dossier op de eerste Gemeenteraadszitting van de nieuwe legislatuur, op 22 januari 2007, aan de agenda liet toevoegen. Dat heet ‘in tempore non suspecto’, niet met het oog op het ronselen van stemmen net voor de verkiezingen.


Vlaams Belang stelt vast dat haar voorstellen die op 22 januari 2007 allemaal door de meerderheid afgewimpeld werden, nu allemaal door diezelfde meerderheid gerealiseerd werden, waarbij zij de pluimen zonder schroom en exclusief op hun eigen hoed steken.
In bijlage kan u de voorstellen, zoals zij toen geagendeerd werden, nog even doornemen.


Was het niet een verre voorvader van CD&V Burgemeester Aerts die als onderdeel van zijn Blijde Boodschap verkondigde dat je aan de Keizer moet geven wat aan de Keizer toekomt en aan God wat aan God toekomt ? (Mattheus 22:21). Baccalaureus in het Kerkelijk Recht Aerts die in zijn beleidsverklaring het Aerts Paradijs betracht, zou dat horen te weten.


Dit gezegd zijnde, kijkt Vlaams Belang naar de toekomst. Het staat voor ons als een paal boven water dat deze spoorlijn succes zal kennen. Vlaams Belang wil de meerderheid steunen en meewerken aan de uitbouw van deze nieuwe troef voor onze regio.


We bouwen verder op het elan van onze eerste voorstellen en vragen nu reeds nadrukkelijk om:  • Een grotere frequentie (men laat zijn auto niet staan voor een trein die slechts om het uur rijdt): dwz frequentie om de 30minuten, alvast tijdens de spits;
  • Ook treinen tijdens het WE;
  • Een rechtstreekse trein naar/van Brussel;
  • Een rechtstreekse trein naar/van de Kust of naar/van de Ardennen (seizoensgebonden);
  • Een nachttrein tijdens het WE.

Patrick Van Assche
Fractievoorzitter gemeenteraad

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...