Valse noot op dag van Verzet tegen de armoede

Vlaams Belang-vrouwen gediscrimineerd

Jaarlijks wordt op 17 oktober de “Werelddag van Verzet tegen Armoede” georganiseerd. Ook de Brechtse vzw “De Kar” hield in het GC Van der Noot een geslaagd evenement om deze dag in de kijker te stellen en steun te werven.

Eén van de acts op deze avond was “Vrouwen Troef”, wat aangekondigd werd als “een verrassende samenwerking tussen vrouwen actief in de Brechtse politiek en vrouwen betrokken bij De Kar”.

Groot was onze verbazing toen we moesten vaststellen dat onze gemeenteraadsleden Christ’l, Ingrid, Joke en Marianne blijkbaar géén vrouwen zijn.

Er zijn in Brecht maar twee partijen die vrouwen gelijkberechtigen: Vlaams Belang en Spa. Van die twee partijen, is er één die ook gewicht heeft in de Gemeenteraad, namelijk VB.

Het grafiekje in bijlage, dat een weergave is van de samenstelling van de Gemeenteraad toont dat overduidelijk aan.

Vlaams Belang heeft geen wetgeving of ingewikkelde verdeelsleutels nodig om vrouwen de plaats te geven waarop zij recht hebben: VB verliest zich niet in loze intentieverklaringen maar realiseert het gewoon.

Onze verbazing, en de uwe waarschijnlijk ook, geachte lezer, werd echter nog groter toen wij van enkele aanwezigen vernamen dat de directieven van Burgemeester Aerts naar de organisatoren toe zeer duidelijk waren: géén deelname van mensen van Vlaams Belang.

Toegegeven, we zullen dit nooit kunnen bewijzen want je moet al een politiek gepokt en gemazeld klokkenluider zijn om dit publiekelijk te durven herhalen. Anderzijds, waarom zouden wij deze mensen niet geloven ? Wat zou het hen opleveren hierover te liegen ?

Mevr. Annemie Van Dyck, 3de Schepen, liet ons in een reactie weten dat Burgemeester Aerts met heel deze zaak niets te maken heeft en dat de deelneemsters aan “Vrouwen Troef” door vzw De Kar aangezocht werden. Zij was hierin zeer formeel. VB dankt Mevrouw de Schepen voor haar reactie waarvan wij akte nemen.

Eender wie kan vaststellen dat VB hier slachtoffer werd van grove discriminatie. Het is merkwaardig vast te stellen dat velen heel luid roepen dat discriminatie verwerpelijk is. Behalve indien VB gediscrimineerd wordt. Dat schijnen sommigen maar normaal te vinden. Dan hoor je niemand en steken de zelfverklaarde democraten collectief de kop in het zand. Het zou eens tijd worden dat deze lieden in eigen boezem kijken.

Patrick Van Assche
Fractieleider.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...