Vlaams Belang Brecht behoudt zijn 3 Raadsleden.

Democratie is verliezende partij in Brecht.
Vlaams Belang Brecht blikt met tevredenheid terug op de resultaten van deze verkiezingen. Meest in het oog springend feit is dat onze fractie -in tegenstelling tot O-VLD, SPA en (H)B, die allen de helft van hun zetels verliezen of er helemaal niet meer aan te pas komen- zijn 3 zetels kan behouden.

Het is inderdaad zo dat we in 2006 een historisch hoogtepunt beleefden met een score van maar liefst 8 zetels. Maar dat is een zeer theoretische benadering. De facto maakten we de 4 laatste jaren van de legislatuur vol met 3 raadsleden, die we nu weten te behouden. Vlaams Belang Brecht zet de analisten een neus want onze partij implodeert niet, desintegreert niet, valt niet terug op een onbetekenend randfenomeen. Integendeel, Vlaams Belang is de derde partij in Brecht. Vóór gevestigde waarden als O-VLD en SPA.
En dat ondanks het feit dat alle partijen een bijzonder dure campagne achter de rug hebben. Wanneer ik het aantal persoonlijke mega-affiches en kaartjes op zwaar papier bekijk, waren zowel CD&V/CDB, O-VLD als SPA gegrepen door blinde paniek voor de score van NVA. Vlaams Belang heeft zich op budgettair vlak zeer bescheiden gedragen: slechts één grote affiche van onze succesvolle “Station Brecht –actie”, géén persoonlijke mega-affiches en kaartjes op heel dun (goedkoop) papier. Ook hierin is onze partij consequent: geen verspilling van de schaarse financiële middelen.

Merkwaardig feit is ook dat de Raadsleden die onze fractie -omwille van persoonlijke financiële belangen- al na 2jaar verlieten om ‘onafhankelijk’ te gaan zetelen in afwachting van een nieuw  politiek dakje boven het hoofd, niet herkozen werden. Partij-hopping werd door de kiezer duidelijk niet gesmaakt.

Wat de coalitie betreft, dienen de problemen zich aan.
De grote overwinnaar van de verkiezingen, NVA wordt volkomen gepasseerd. Maar dat kan geen verwondering wekken: een kartel aangaan en het na enige tijd beëindigen. Vervolgens terug een coalitie vormen ?  Dat zou heel moeilijk aan de kiezer uit te leggen zijn.
De kiezer heeft de kaarten moeilijk geschud. Want de net gevormde coalitie heeft slechts een flinterdunne meerderheid, 15 op 29. Er mag absoluut niets mislopen, niemand mag op verlof gaan of ziek worden of zij wordt in de minderheid gesteld.

Er is een ander probleem. De discrepantie tussen Brecht Noord (Brecht en St Lenaarts) en Brecht Zuid (St Job).  St Job voelt zich reeds jaren achteruitgesteld tov het zeer Katholiek-behoudsgezinde Brecht Noord. Door de huidige coalitie wordt dit verschil extra uitvergroot. Vlaams Belang neemt zich voor de belangen van St Job met meer dan gewone inzet te verdedigen.
Er was een andere mogelijkheid: een NVA, VB, O-VLD coalitie die veel méér de wens van de kiezer zou gehonoreerd hebben én die over een meerderheid van 16 zetels had kunnen beschikken. Een ruimere democratische vertegenwoordiging dan de huidige coalitie. De verliezende partij in Brecht heet democratie.
Tenslotte had deze homogene coalitie de -zo gewenste- verandering kunnen waarmaken omdat de programmastandpunten van NVA, VB en O-VLD véél dichter bij elkaar liggen dan alweer maar eens een monsterverbond van links, centrum en groen wier belangen lang niet zo samenlopend zijn. De inwoner, gisteren kiezer genaamd, zit ook in het kamp van de verliezers.
In de praktijk betekent deze coalitie het voortzetten van 180jaar “onder de kerktoren-bestuur” want met hun ene zetel weegt geen enkele coalitiepartner op tegen de hegemonie van CVP (what’s in a name).

Kiezers, inwoners, kandidaten, militanten en sympathisanten, u heeft zich niet laten intimideren door de CVP-machine, noch door de NVA-tsunami. Vlaams Belang staat er voor u voor de komende zes jaar.

Patrick Van Assche
Lijsttrekker VB Brecht.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...