wegenwerken brugstraat

WEGENWERKEN BRUGSTRAAT

Is dit wat we willen ?

                                                                       

 

Op dinsdag 3 juni belegde het College van Burgemeester & Schepenen een informatievergadering over de geplande onderhoudswerken in de Brugstraat.

Tussen 23 juni en 4 juli zal de baan één week per rijrichting afgesloten worden waarbij de zijkanten van het wegdek afgeschraapt worden om een nieuwe asfaltlaag te leggen.

Dit zou de meest hinderlijke putten en builen uit het wegdek moeten halen IN AFWACHTING VAN EEN MEER STRUCTURELE INGREEP, voorzien voor 2011.

 

  • Was het niet mogelijk deze werken vroeger aan te kondigen ?

 

  • Was het niet mogelijk een andere periode te kiezen dan net voor het begin van de “grote vakantie” en deels in soldenperiode ?

 

  • Was het niet mogelijk op de invalswegen informatieborden te plaatsen ?
  • Zijn er met De Lijn afspraken gemaakt over de eventuele verlegging van bushaltes en uren en werden deze gecommuniceerd ?

 

  •  Is er op het Gemeentebestuur iemand die de inwoners uitleg kan verschaffen aangaande deze werken ?
     Is tenminste op de gemeentelijke website informatie beschikbaar ?

 

  •  Heeft het Gemeentebestuur de plaatselijke handelaars geïnformeerd dat zij bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken een aanvraag kunnen doen voor een “uitverkoop” ?

 

  • Is de Gemeente reeds begonnen met de voorbereiding van de definitieve heraanleg van de Brugstraat, daarin begrepen de oplossing van het probleem openstaande brug tijdens de spitsuren ?

Deze punten hebben we op de agenda van de Gemeenteraad van DO 12 juni geplaatst omdat ook wij vinden dat Sint Job (Brecht) baat zou hebben bij een meer proactieve aanpak.

 

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...