WEGENWERKEN Eikenlei

Ernstige verkeershinder verwacht op de EIKENLEI van februari tot juni.

Ontwerp algemeen

Volledig nieuwe opbouw van het kruispunt van de Eikenlei met de Canadalaan tussen de huisnr’s 27 en 43.
-Er wordt een middengeleider voorzien om een veiliger oversteek en een linkse afslagstrook voor het afslaand verkeer van de Eikenlei in de Canadalaan te creëren.
-Ook worden fiets- en voetpaden heringericht.
Van de Zandgroefweg tot de Kastanjelaan worden fiets- en voetpad heraangelegd aan de even zijde.
Ook de aansluitingen van de vermelde zijstraten op de Eikenlei worden volledig vernieuwd.
Bij bestaande voetgangeroversteek voorbij Kastanjelaan wordt een fietsoversteek voorzien.
Het bestaande fietspad langs de oneven zijde wordt met rood overschilderd van oversteek zijde Schoten tot aan huisnummer 43.

Duur van de werken:

90 werkdagen (totale termijn afhankelijk van het weer en verlofperiodes).
De start van de wegeniswerken is voorzien op 09 februari 2009.
Oplevering valt dus te verwachten voor de zomervakantie, rond half juni 2009.

Fase 1
: aanleg voetpaden, fietspaden, deel wegenis thv aansluitingen Kastanjelaan met Eikenlei

Fase 2
: aanleg voetpaden, fietspaden, deel wegenis thv aansluiting Zandgroefweg met Eikenlei en deel wegenis thv Canadalaan even zijde (richting Schoten)

Fase 3
: aanleg voetpaden, fietspaden, deel wegenis thv aansluiting Canadalaan oneven zijde (richting Brecht)

Zie bijgevoegde kaartjes voor de kleurcodering.

Verkeersgeleiding

Gedurende fase 1 wordt er gewerkt met tijdelijke verkeerslichten om beurtelings verkeer te organiseren op de Eikenlei thv de Kastanjelaan.

Tijdens de fases 2 en 3 zal er enkelrichting verkeer zijn op de Eikenlei tussen de Kastanjelaan en de Beukenlei.
Het verkeer richting Brecht zal door de werken kunnen.
Voor het verkeer richting Schoten zullen er dan volgende omleidingen zijn:
-voor het verkeer tot 3,5ton komende van de Beukenlei en Brechtsesteenweg via de Winkelhaakstraat-Meidoornlaan-Berkenlaan-Platanendreef-Kastanjelaan
-voor het verkeer +3,5ton komende van de Beukenlei, Brechtsesteenweg en alle verkeer komende van de Handelslei via de Vaartlaan-Sluisvijfbaan.

Voor het verkeer richting Schoten zullen er dan volgende omleidingen zijn:
-de Sluisvijfbaan zal nog te bereiken zijn via de Eikenlei tot aan de brug van de Kempische vaart. Enkel fietsers en voetgangers zullen over de brug naar de Vaartlaan mogen.

Tijdens fase 3 zal er ook een omleiding zijn voor het plaatselijk verkeer van de Canadalaan en Eurolaan via de ‘fietsweg’.

Aannemer:
Hens nv Bredabaan 54 2990 Wuustwezel
Werfleider : ?

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...